Nhà hát Bến Thành

Nhà hát Bến Thành
  • Hiện đánh giá là 3 trên 5 sao.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 3/5 (Bình bầu 1)

Cám ơn đã bình bầu!

Bạn đã bình bầu cho trang này rồi, chỉ có thể bầu 1 lần!

Your rating has been changed, thanks for rating!

6 ,  Mạc Đĩnh Chi ,  P. Bến Thành ,  Q.1
Tp. HCM

Điện thoại:  08 3823 1652

Thư điện tử:  infoSPAMFILTER@nhahatbenthanh.com.vn

Websitenhahatbenthanh.com.vn

Nội dung liên quan

Tham gia ý kiến

invocationMethod=local

invocationMethod=local

invocationMethod=local