TGKM / Địa chỉ / Cửa hàng - Siêu thị / Điện tử gia dụng / Siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
  • Hiện đánh giá là 3.5 trên 5 sao.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 3.6/5 (Bình bầu 11)

Cám ơn đã bình bầu!

Bạn đã bình bầu cho trang này rồi, chỉ có thể bầu 1 lần!

Your rating has been changed, thanks for rating!

63-65 ,  Trần Hưng Đạo ,  Quận 1
Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (08) 38211211

Fax:  (84-8) 38 210 818

Thư điện tử:  infoSPAMFILTER@trade.nguyenkim.com

Websitewww.nguyenkim.com

Nội dung liên quan

Tham gia ý kiến

invocationMethod=local

invocationMethod=local

invocationMethod=local